Dagens refleksjon.

I Takketid dagbok har jeg skrevet om hvordan du kan reflektere rundt deg selv og ditt eget liv, og viktigheten av det. 

Mange stiller høye krav til seg selv. Man skal både ha en vellykket karriere og familieliv, spennende fritid og et sunt og vakkert ytre. Mange påvirkninger utenfra gjør at vi sammenligner oss med andre og mange føler at de ikke strekker til. Dette kan føre til en del problemer, blant annet at man ikke får tid og ro til å tenke gjennom det livet man lever: Hva er egentlig viktig for meg i mitt liv? Lever jeg det livet jeg ønsker å leve?

Gjennom hverdagen gjør vi stadige observasjoner og analyser av det som skjer rundt oss. Enten det er et dokument du må lese på jobb eller en uforståelig tekstmelding på mobilen. Våre hjerner er trent opp til å skaffe informasjon, for å prøve å få en forklaring på ting som skjer. Hjernen leter etter en forståelse eller en dypere mening med det som skjer rundt oss. Men i en hektisk hverdag glemmer vi ofte å bruke denne metoden på oss selv. Refleksjoner rundt oss selv og vårt eget liv, innebærer å undersøke våre egne tanker og følelser for å få innsikt. Da jeg reiste til Bali, var jeg så heldig at jeg fikk se livet mitt utenfra. Sette ting i perspektiv. Jeg fikk tid og mulighet til å reflektere over hva som egentlig er viktig for meg. Mine verdier og behov, det helt grunnleggende i alle menneskers liv. Jeg fikk ro til å tenke gjennom livet mitt så langt, og om jeg levde det livet jeg ønsket å leve: Er det noe jeg kan endre på, som gjør at livet mitt kan bli mer balansert? Hva tar energi, og hva gir energi? Hva er mine styrker?

Jeg tok meg tid til å reflektere over disse spørsmålene. Men ikke alle har mulighet eller tid til å reise bort, og de fleste har hektiske hverdager med ansvar for hjem, jobb og barn. Så det å reflektere over eget liv og sette ting i perspektiv, trenger ikke være så omfattende. Med Takketid dagbok kan du rett og slett sette av noen minutter daglig, til å tenke gjennom ulike spørsmål du kan relatere til ditt liv. På denne måten vil du sette i gang noen prosesser hos deg selv, som du kanskje ikke ville tatt deg tid til ellers.  

 


Kommenter

Kommentarer må godkjennes før publisering